Drukuj

 

O wystawie

Niniejszym przedstawiamy galerię wybranych zdjęć drewnianej architektury ziemi szydłowieckiej zaprezentowanych w trakcie pierwszej amatorskiej wystawy fotografii „Drewniane jest piękne” w sierpniu oraz wrześniu 2013 r. na terenie zabytkowego parku dworskiego w Rzucowie, gm. Borkowice, woj. mazowieckie.

Aktualnie (stan na styczeń 2015) wystawa eksponowana jest w Bibliotece Pedagogicznej w Radomiu.

 

Główną część wystawy stanowiły zdjęcia wybranych okolicznych drewnianych obiektów lokalnej architektury wiejskiej z Rzucowa oraz okolicznych miejscowości: Bolęcin, Chlewiska, Cukrówka, Kawy, Nadolna, Ninków, Pawłów, Politów, Radestów, Rudno, Ruszkowice, Stefanków, Wola Kuraszowa, Wola Zagrodnia, Zaława.

Ekspozycja obejmowała także obiekty, które wywarły szczególne wrażenie na autorach wystawy podczas podróży krajowych oraz zainspirowały do zorganizowania wystawy. Ciekawą architekturę drewnianą można spotkać w rejonie Suchedniowa (20 km na północ od Kielc, jadąc w kierunku Warszawy).

Inne interesujące drewniane konstrukcje, które autorzy mieli okazję zobaczyć i zaprezentować to m.in.

  • Dwór administratora majątku Radziejowice (mazowieckie) znajdujący się na terenie parkowo-pałacowym byłego Prymasa Polski - Michała Radziejowskiego (XVIIIw.)
  • Dworek w Kuklówce (mazowieckie) zamieszkiwany niegdyś przez polskiego malarza Józefa Chełmońskiego
  • Zabytkowy pensjonat Gurewicza (Otwock, mazowieckie) będący przykładem drewnianej architektury nadwiślańskiej, który to styl określany jest mianem ‘Świdermajer’ – wizualnie przypominający architekturę modrzewiowego dworu w Rzucowie


Celem wystawy było ukazanie różnorodności oraz piękna regionalnej wiejskiej zabudowy. Niestety w bardzo szybkim tempie znika ona z krajobrazu.

Część obiektów jest stopniowo opuszczana i chyli się ku upadkowi. Niektóre zachowane jeszcze drewniane chaty poddawane są remontom, podczas których często ograniczony budżet skutkuje zmianą wyglądu obiektu, i powoduje utratę walorów estetycznych oraz jego charakteru. Plastikowe okna zamiast drewnianej stolarki okiennej zdobiącej elewację, obkładanie bryły ‘sidingiem’ lub obklejanie styropianem powoduje znaczne przyspieszenie procesu destrukcji obiektu.

Wydaje się, że nadal aktualne jest przekonanie wśród mieszańców wsi iż drewniany dom w przeciwieństwem do murowanego - jest symbolem biedy i zacofania.

Organizując wystawę autorzy chcieli pokazać, że drewniane domy upiększają nasz polski krajobraz, tworzą naszą kulturę. Chcieliśmy zainspirować i zachęcić do tworzenia projektów współczesnych domów nawiązujących do już istniejącej architektury drewnianej, charakterystycznej dla regionu.

Tytułem wystawy nawiązano z kolei do tego, że drewniane może być symbolem bogactwa, prestiżu i nowoczesności, drewniane może być piękne!

Wystawa powstała dzięki rekomendacji Lokalnej Grupie Działania ‘Na piaskowcu’ z Szydłowca oraz dotacji Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Z pozdrowieniami – Autorzy - Małgorzata i Bartłomiej

 


 

 

 

Poniżej prezenttowane zdjęcia są wybranymi ze zbioru ok. 60 chat z różnych miejscowości eksponowanych w trakcie wystawy.

Aktualnie, wystawę można obejrzeć w Bibliotece Pedagogicznej w Radomiu (ul. Tadeusza Kościuszki 5A).


 

Radestów (zdjęcia archiwalne)

    

 

Rzuców

   

   

 

Bolęcin, Chlewiska

   

 

Nadolna, Ruszkowice

   

 

Stefanków

    

 

Pawłów

   

 

Pawłów, Wola Zagrodnia

   

 

Politów

   

www.we-dworze.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone ©